Griffierechten anno 2024

Griffierechten anno 2024

Voor burgerlijke (civiele) zaken regelt de Wet griffierechten burgerlijke zaken wanneer iemand wel en wanneer geen griffierecht hoeft te betalen. Niet iedereen is namelijk griffierecht verschuldigd. Over de situaties dat geen griffierecht verschuldigd is, schreef ik...
[Column] Ondertekenen processtukken: is de natte handtekening nog van deze tijd?

[Column] De rituele dans

“Ik ga verkennen […] of tot een afschaffing van het onderscheid tussen dagvaarding en verzoekschrift kan worden gekomen”, aldus minister Weerwind in juni 2023.[1] Het voordeel van een verzoekschrift is namelijk dat de rechtzoekende deze zelf kan indienen bij de Kamer...
Geverifieerd door MonsterInsights