Als een rechter een vonnis uitspreekt, dan wordt de verliezer in het merendeel van de gevallen veroordeeld in de proceskosten. De verliezer moet dan de proceskosten van de ander betalen. De proceskosten bestaan uit meerdere posten, waaronder de kosten van het betekenen van de dagvaarding, eventuele beslagkosten, het salaris van de advocaat van de wederpartij en de nakosten. In dit blog ga ik in op het salaris van de advocaat.

 

Salaris van de advocaat

In Nederland worden, behalve in intellectuele eigendomszaken, niet de daadwerkelijk gemaakte advocaatkosten bij de verliezende partij in rekening gebracht. Het salaris van de advocaat wordt begroot  volgens het liquidatietarief. Het liquidatietarief wordt bepaald aan de hand van de verrichte proceshandelingen en het belang van de zaak (de hoogte van de vordering). Het liquidatietarief is een aanbeveling, maar in de praktijk volgen alle rechtbanken en gerechtshoven deze aanbeveling.

 

Voorbeeld

Dit klinkt misschien nogal abstract, daarom een voorbeeld om de berekening van het salaris van de advocaat te verduidelijken:

De eiser vordert bij de rechtbank betaling van een bedrag € 75.000. In de procedure heeft de winnende eiser een dagvaarding laten betekenen en heeft hij met z’n advocaat een comparitie van partijen bijgewoond. De vordering van de eiser wordt toegewezen en de gedaagde wordt veroordeeld in de proceskosten.

De dagvaarding en het bijwonen van de comparitie worden allebei gewaardeerd op één punt; dus in totaal twee punten. Het belang van de zaak is € 75.000 en daarbij hoort een liquidatietarief van € 1.074 per punt. De verliezende gedaagde zal dus worden veroordeeld tot betaling van € 2.148 aan salaris van de advocaat.

Het is goed om je te realiseren dat het toegewezen salaris van de advocaat in veel gevallen niet de daadwerkelijke advocaatkosten dekt en je moet de proceskostenveroordeling zien als een tegemoetkoming in de advocaatkosten.

 

Overzicht

Een volledig overzicht van de waardering van werkzaamheden en de liquidatietarieven vind je op de website van de Rechtspraak. Voor een kort geding gelden aparte regels en die vind je hier.