Algemene voorwaarden opvragen: een update

Algemene voorwaarden opvragen: een update

In een eerder blog constateerde ik dat er bij de elf Nederlandse rechtbanken geen eenduidig tarief wordt gehanteerd en ook blijkt er geen eenduidige handelwijze te zijn.

In mijn eerdere blog vroeg ik me af waarom deze diversiteit aan tarieven en werkwijzen bestond. Het is immers toch veel praktischer en handiger om één uniforme landelijke regeling te hebben over het opvragen van algemene voorwaarden bij de Nederlandse rechtbanken?

Inmiddels staat dit onderwerp op de agenda van de Rechtspraak en wordt gekeken of er één landelijke werkwijze kan worden geïntroduceerd. Hoe deze werkwijze eruit komt te zien, is nog niet bekend. Later dit jaar zal het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (‘LOVCK’) een beslissing nemen en hopelijk is voor het eind van het jaar duidelijk wat de oplossing zal zijn.

Het spreekt voor zich dat ik jullie op de hoogte hou.

UPDATE: 6 November 2017

Algemene voorwaarden opvragen: een update

Algemene voorwaarden opvragen

Algemene voorwaarden. De meeste ondernemingen maken er gebruik van. Dit blog gaat niet over wat algemene voorwaarden zijn, maar over het opvragen van algemene voorwaarden bij de Nederlandse rechtbanken.

Opvragen algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kunnen worden gedeponeerd en worden opgevraagd bij de Kamer van Koophandel en bij de rechtbank waar ze zijn gedeponeerd. Het opvragen van algemene voorwaarden die zijn geponeerd bij de Kamer van Koophandel kost € 15,00.

Bij de elf Nederlandse rechtbanken geldt geen eenduidig tarief en er blijkt ook geen eenduidige handelwijze te zijn. Bij sommige rechtbanken is het opvragen van algemene voorwaarden gratis, soms kan je algemene voorwaarden meteen ophalen bij de centrale balie en de levertijd verschilt ook bijna per rechtbank. Wat wel eenduidig is, is dat het overal schriftelijk kan worden opgevraagd. Hieronder een overzicht van de kosten en werkwijze per rechtbank.

 

Oplossing

Waarom deze diversiteit aan tarieven en werkwijzen? Het is toch veel praktischer en handiger om één uniforme landelijke regeling te hebben over het opvragen van algemene voorwaarden bij de Nederlandse rechtbanken?

Via Twitter vroeg ik waarom ze niet één landelijk tarief gaan invoeren en dat gaan ze intern bespreken.

Het meest klantvriendelijk is natuurlijk dat je algemene voorwaarden bij één centraal loket kan opvragen. Opvragen moet je naar mijn mening digitaal, per post of fax kunnen doen. Gezien de soms erg lange termijnen waarbinnen de algemene voorwaarden worden verzonden, vraag ik me af waarom het niet mogelijk is om bij alle rechtbanken alle bij Nederlandse rechtbanken gedeponeerde algemene voorwaarden persoonlijk op te halen.

 

Wordt vervolgd…

 

Annulering van een cursus: 50% van de prijs betalen?

Vaak zie je dat je je inschrijving van een cursus of opleiding kosteloos kan annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. Annuleer je later dan moet je een deel of alles betalen.

Dit is meestal geregeld in de algemene voorwaarden van de cursus- of onderwijsinstelling. De vraag is of dit mag.

(meer…)

Incasso: wettelijke rente en contractuele boete verschuldigd?

In een recent gepubliceerde uitspraak van het gerechtshof Amsterdam wordt de knoop doorgehakt over de vraag of bij het incasseren van achterstallige betalingen zowel de wettelijke handelsrente als de contractuele boete kan worden gevorderd.

(meer…)

Handelstransacties: incasseren anno 2013

In de meest recente editie van het vakblad De Creditmanager, uitgegeven door de Vereniging voor Credit Management (VVCM), staat mijn artikel over de gevolgen van de Wet Incassokosten en de implementering van de Europese Richtlijn van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

(meer…)

Incassokosten: snel, safe and simpel… toch?

Incassokosten: snel, safe and simpel… toch?

Sinds 1 juli 2012 geldt er een nieuwe wettelijke regeling over het in rekening brengen van buitengerechtelijke incassokosten. In de praktijk merk ik dat er nog veel onduidelijkheid is over deze regeling. In dit blog hoop ik deze onduidelijkheid weg te nemen.

(meer…)

Algemene voorwaarden: gelden ze eigenlijk wel?

Het is prachtig om algemene voorwaarden te hebben en waarschijnlijk heb je er ook goed voor betaald, maar wat moet je doen om te zorgen dat je er ook profijt van hebt?

Deze vraag beantwoord ik in dit blog.

(meer…)

Algemene voorwaarden: introductie

Bijna elk bedrijf of ondernemer heeft algemene voorwaarden. Maar wat zijn algemene voorwaarden, waarom heb je ze en moet je ze deponeren bij de rechtbank of Kamer van Koophandel (KvK) en wat kost dat?

In dit blog zal ik kort op deze vragen ingaan.

(meer…)

Incassokosten: snel, safe and simpel… toch?

Incassokosten: nieuwe regeling per 1 juli 2012

Op 5 april 2012 is de Wet inzake de normering van buitengerechtelijke incassokosten[1] gepubliceerd in het Staatsblad[2] en op diezelfde dag is het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in het Staatsblad gepubliceerd.[3] Beide regelingen treden op 1 juli 2012 in werking.

(meer…)

Consument en garantie: waar heb je recht op?

Als je een wasmachine of een Ipod koopt, dan mag je er van uitgaan dat het product geen gebreken vertoont gedurende een bepaalde periode. In de wet zijn de rechten van consumenten geregeld en daarvan mag niet worden afgeweken ten nadele van de consument.

(meer…)

Battle of forms: welke algemene voorwaarden gelden?

In de praktijk gebeurt het vaak dat beide contractspartijen hun algemene voorwaarden van toepassing verklaren, bijvoorbeeld de één in de offerte en de ander in de acceptatiebrief. Welke algemene voorwaarden gelden dan? Dit vraagstuk wordt de battle of forms genoemd.

(meer…)

Forumkeuzebeding: een punt van aandacht!

In veel overeenkomsten en algemene voorwaarden is een bepaling opgenomen die regelt dat alle geschillen moeten worden voorgelegd aan een bepaalde rechter, bijvoorbeeld:

“Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.”

(meer…)

%d bloggers liken dit: