Verjaring van rechtsvordering

Verjaring van rechtsvordering

Als een debiteur je facturen niet betaalt, dan gebeurt het vaak dat je niet meteen actie onderneemt. Debiteuren achter de broek aanzitten, heeft vaak geen hoge prioriteit. En daarnaast kiest men er in het huidige economische klimaat er toch vaak voor om zo min...