De verklaring van geen bezwaar (VGB): inleiding

Bepaalde functies, zoals piloot of cabinattendant (steward(ess)), heeft de minister aangewezen als vertrouwensfunctie. Wil je zo’n functie vervullen, dan moet je in het bezit van van een verklaring van geen bezwaar (VGB). Wat is de verklaring van geen bezwaar? En waar let men op voordat men de verklaring afgeeft? In dit blog legt Jeroen Veldhuis dit uit.

Proceskosten: salaris van de advocaat

Als een rechter een vonnis uitspreekt, dan wordt de verliezer in het merendeel van de gevallen veroordeeld in de proceskosten. De verliezer moet dan de proceskosten van de ander betalen. De proceskosten bestaan uit meerdere posten, waaronder de kosten van het...

Pilot huurzaken: de rechter procedeert mee

Pilot huurzaken In huurzaken woningruimte waarin sprake is van een huurachterstand experimenteren de Amsterdamse kantonrechters sinds februari 2018 met een nieuwe aanpak onder de naam pilot huurzaken. Dit experiment staat niet op zich. De Rechtspraak experimenteert...