Nadat op 1 januari 2023 en 1 juli 2023 de tarieven van de wettelijke rente stegen, stegen ze per 1 januari jl. weer.

Er zijn twee soorten wettelijke rente: de wettelijke vertragingsrente en de wettelijke handelsrente.

Wettelijke vertragingsrente

De wettelijke vertragingsrente is de schadevergoeding die verschuldigd is wegens de vertraging in de voldoening van een geldsom, aldus artikel 6:119 lid 1 BW.

Deze rente steeg op 1 januari 2023 van 2% naar 4% per jaar. Op 1 juli 2023 steeg deze rente naar 6%. Per 1 januari 2023 bedraagt de wettelijke vertragingsrente 7%. Dit is een stijging van 250% sinds 2022.

Wettelijke handelsrente

De wettelijke handelsrente geldt voor handelstransacties tussen professionele partijen (niet consumenten). De wettelijke handelsrente is geregeld in artikel 6:119a BW.

Per 1 januari 2024 is de wettelijke handelsrente 12,50% per jaar. Dit is een stijging van ruim 56% sinds 2022.

1 januari 20228,00 %
1 januari 202310,50 %
1 juli 202312,00 %
1 januari 202412,50 %
Tabel: ontwikkeling wettelijke handelsrente

Eerst verzuim, dan wettelijke rente

Voordat een schuldenaar de wettelijke handels- of vertragingsrente moet betalen, moet de schuldenaar eerst in verzuim zijn. Wat verzuim is en hoe iemand in verzuim raakt, lees je in mijn blog Verzuim.

Rente over rente

Telkens na een jaar (lees: periode van 12 maanden) vermeerderd het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend met de over dat jaar verschuldigde rente. Na 12 maanden bereken je de wettelijke rente over het onbetaald gelaten bedrag en de rente van de voorafgaande 12 maanden.

Geverifieerd door MonsterInsights