In een eerder blog besteedde ik al aandacht aan de eKantonrechter, waarbij iedereen met een DigiD of e-Herkenning vanuit z’n luie stoel kan procederen.

Het digitaal procederen bij de eKantonrechter staat niet op zichzelf. De Nederlandse overheid wil internationaal mee blijven doen en heeft daarom het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) in het leven geroepen.

Het doel van het programma KEI is enerzijds het vereenvoudigen van de gerechtelijke procedures bij de burgerlijke rechter en de bestuursrechter en anderzijds het zoveel mogelijk digitaliseren van deze procedures.

Het vereenvoudigen van de procedures komt onder andere tot uiting in het feit dat de dagvaardingsprocedure en de verzoekschriftprocedure worden vervangen door één basisprocedure bij de rechtbanken. Ook worden de twee manieren om een procedure te beginnen (via dagvaarding of via een verzoekschrift) vervangen door één nieuwe manier: de procesinleiding. Indien nodig kan van de basisprocedure worden afgeweken.

De digitalisering van de procedure betekent dat in principe iedereen digitaal moet gaan procederen. Alleen burgers en buitenlandse partijen die niet worden bijgestaan door een Nederlandse advocaat of gemachtigde mogen straks nog schriftelijk procederen. Het wetsvoorstel voor de procedure in eerste aanleg is in oktober 2014 ingediend bij de Tweede Kamer. Het streven is dat de nieuwe procedure in eerste aanleg en het verplicht digitaal procederen in eerste aanleg op 1 januari 2016 stapje voor stapje wordt ingevoerd.

Ook de procedures in hoger beroep en cassatie worden vereenvoudigd en ook daar wordt digitaal procederen de norm. Dit wetsvoorstel is recent (11 januari jl.) ingediend bij de Tweede Kamer. Dat beoogde datum van invoering is nog niet bekend.

Later deze maand verschijnt een artikel van mijn hand in het Advocatenblad waarin ik dieper inga op de veranderingen voor de procedure in eerste aanleg. Vanzelfsprekend plaats ik dat artikel ook op mijn weblog.

Meer informatie over de modernisering van het procesrecht vind je hier. Het programma KEI is actief op Twitter onder de naam @Programma_KeI.

Bewaren

Geverifieerd door MonsterInsights