Griffierechten anno 2024

Griffierechten anno 2024

Voor burgerlijke (civiele) zaken regelt de Wet griffierechten burgerlijke zaken wanneer iemand wel en wanneer geen griffierecht hoeft te betalen. Niet iedereen is namelijk griffierecht verschuldigd. Over de situaties dat geen griffierecht verschuldigd is, schreef ik...
Griffierechten anno 2024

Griffierecht 2022

Wat is griffierecht? Griffierecht (ook wel bekend als vastrecht) zijn de kosten die een procespartij bij de start van de procedure moet betalen. Betaal je het griffierecht niet of niet op tijd, dan bestaat de kans dat de rechtbank je verzoek of vordering niet in...
Geverifieerd door MonsterInsights