Van faillissement naar WSNP

Van faillissement naar WSNP

Zowel bedrijven als natuurlijke personen kunnen failliet worden verklaard. Een natuurlijk persoon is een particulier, dus iemand die niet beroepsmatig handelt. Natuurlijke personen kunnen zelf hun faillissement aanvragen (“op eigen aangifte”) of één of meer...
Van faillissement naar WSNP

Faillissement: de steunvordering toegelicht

Om failliet te worden verklaard, moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Pluraliteit van schuldeisers Eén van die voorwaarden is dat er meerdere schuldeisers en dus meerdere schulden moeten zijn: de hoofdvordering en minimaal één steunvordering. Dit blog...
Geverifieerd door MonsterInsights