Om failliet te worden verklaard, moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan.

Pluraliteit van schuldeisers

Eén van die voorwaarden is dat er meerdere schuldeisers en dus meerdere schulden moeten zijn: de hoofdvordering en minimaal één steunvordering. Dit blog gaat over de steunvordering.

De steunvordering. De andere schulden dan de hoofdvordering dienen als steunvordering bij de faillissementsaanvraag. Je moet een steunvordering hebben. Als bijvoorbeeld ten tijde van de faillissementszitting alle steunvorderingen zijn voldaan, kan het faillissement niet worden uitgesproken.

Uit de praktijk

De aanvrager moet aantonen dat er meerdere vorderingen zijn. Recent moest de rechter in Den Haag oordelen of hieraan was voldaan.[1] De casus was als volgt.

Alklima B.V. heeft het faillissement aangevraagd van Airco De Vries Installatie B.V. (‘De Vries’). Naast de vordering van Alklima zou De Vries een factuur van Technische Unie niet betaald hebben. De Vries verschijnt niet in de procedure.

Tijdens de faillissementszitting vraagt de rechter waaruit de steunvordering van Technische Unie blijkt. Alklima overlegt een e-mail van incassobureau Atradius met de tekst “technische unie bv € 648,75”. De vraag is of hiermee het bestaan van de steunvordering is aangetoond.

De rechter vindt van niet:

“Van een steunvordering is echter onvoldoende gebleken, aangezien uitsluitend een e-mail van Atradius met de tekst “technische unie bv € 648,75” is overgelegd. Facturen en aanmaningen ter onderbouwing van deze vordering zijn niet overgelegd. De enkele melding van naam met bedrag is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende om te kunnen spreken van het summierlijk blijken van een vordering.”

Het verzoek om faillietverklaring – lees: inclusief steunvordering – moet uiterlijk op de faillissementszitting compleet zijn. Daarom wijst de rechtbank het verzoek van Alklima om de zaak aan te houden, zodat zij het bestaan van de steunvordering alsnog kan aantonen, af.

Nu niet is aangetoond dat er een steunvordering is, is niet aangetoond dat er meerdere schuldeisers zijn. Er is dus geen sprake van pluraliteit van schuldeisers. En dus wijst de rechter het faillissementsverzoek af.

Overige voorwaarden faillissement

Je zult je misschien afvragen wat de andere voorwaarden voor een faillissement zijn. Dat zijn:

  1.  de (rechts)persoon van wie het faillissement is aangevraagd verkeert “in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen”; en
  2. tenminste één van de schulden is opeisbaar. Dit hoeft niet de hoofdvordering te zijn, maar kan ook één van de steunvorderingen zijn.

======

[1] Rechtbank Den Haag 3 februari 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:1966.

Geverifieerd door MonsterInsights