Op 1 juli jl. traden niet alleen nieuwe procesreglementen in werking, maar ook de tarieven voor de wettelijke rentes werden aangepast. En dat is niet voor het eerst dit jaar. Op 1 januari 2023 werden de wettelijke vertragingsrente en de wettelijke handelsrente al verhoogd naar 4% per jaar en 10,5% per jaar.

Wettelijke vertragingsrente

De wettelijke vertragingsrente is de schadevergoeding die verschuldigd is wegens de vertraging in de voldoening van een geldsom, aldus artikel 6:119 lid 1 BW.

De wettelijke vertragingsrente is op 1 juli jl. met 2% verhoogd. De wettelijke vertragingsrente bedraagt per 1 juli 2023 6% per jaar.

Wettelijke handelsrente

De wettelijke handelsrente geldt voor handelstransacties tussen professionele partijen (niet consumenten). De wettelijke handelsrente is geregeld in artikel 6:119a BW.

Op 1 januari verhoogde men de wettelijke handelsrente van 8% naar 10,5%. Op 1 juli 2023 is deze rente met 1,5% verhoogd naar 12% per jaar.

Vanaf wanneer wettelijke rente betalen?

Voordat je de wettelijke handels- of vertragingsrente moet betalen, moet de schuldenaar eerst in verzuim zijn. Wat verzuim is en hoe iemand in verzuim raakt, lees je in mijn blog Verzuim.

Telkens na een jaar (lees: periode van 12 maanden) wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Dit betekent dat na 12 maanden de wettelijke rente wordt berekend over het onbetaald gelaten bedrag en de rente van de voorafgaande 12 maanden.

Geverifieerd door MonsterInsights