Vaak zie je dat je je inschrijving van een cursus of opleiding kosteloos kan annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. Annuleer je later dan moet je een deel of alles betalen.

Dit is meestal geregeld in de algemene voorwaarden van de cursus- of onderwijsinstelling. De vraag is of dit mag.

Het gerechtshof Arnhem beantwoordde deze vraag ontkennend. [1] De redenatie van het gerechtshof is dat de cursusovereenkomst juridisch te kwalificeren is als een overeenkomst van opdracht. De beoogde leerling of cursist is de opdrachtgever. Een opdrachtgever heeft het wettelijk recht om te allen tijde zijn opdracht op te zeggen (de cursus te annuleren).[2] Dat betekent dat geen bedrag aan schadevergoeding of boete bij de opdrachtgever in rekening mag worden gebracht als deze de opdracht intrekt.

Mag de onderwijsinstelling dan helemaal niets in rekening brengen? Nee, de onderwijsinstelling heeft recht op vergoeding van onkosten. Het is aan de onderwijsinstelling om deze onkosten te specificeren en – als deze kosten worden betwist – om aan te tonen dat deze kosten verband houden met de opdracht van degene die heeft geannuleerd. Dit zal over het algemeen lastig zijn en het is nog maar de vraag of dit een dure gerechtelijke procedure waard is.

De hele uitspraak van het gerechtshof Arnhem kan je hier nalezen.

=====

[1] Gerechtshof Arnhem 6 november 2012, ECLI:NL:2012:BY2314.

[2] Artikel 7:413 lid 1 BW.

Geverifieerd door MonsterInsights