Algemene voorwaarden. De meeste ondernemingen maken er gebruik van. Dit blog gaat niet over wat algemene voorwaarden zijn, maar over het opvragen van algemene voorwaarden bij de Nederlandse rechtbanken.

Opvragen algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kunnen worden gedeponeerd en worden opgevraagd bij de Kamer van Koophandel en bij de rechtbank waar ze zijn gedeponeerd. Het opvragen van algemene voorwaarden die zijn geponeerd bij de Kamer van Koophandel kost € 15,00.

Bij de elf Nederlandse rechtbanken geldt geen eenduidig tarief en er blijkt ook geen eenduidige handelwijze te zijn. Bij sommige rechtbanken is het opvragen van algemene voorwaarden gratis, soms kan je algemene voorwaarden meteen ophalen bij de centrale balie en de levertijd verschilt ook bijna per rechtbank. Wat wel eenduidig is, is dat het overal schriftelijk kan worden opgevraagd. Hieronder een overzicht van de kosten en werkwijze per rechtbank.

 

Oplossing

Waarom deze diversiteit aan tarieven en werkwijzen? Het is toch veel praktischer en handiger om één uniforme landelijke regeling te hebben over het opvragen van algemene voorwaarden bij de Nederlandse rechtbanken?

Via Twitter vroeg ik waarom ze niet één landelijk tarief gaan invoeren en dat gaan ze intern bespreken.

Het meest klantvriendelijk is natuurlijk dat je algemene voorwaarden bij één centraal loket kan opvragen. Opvragen moet je naar mijn mening digitaal, per post of fax kunnen doen. Gezien de soms erg lange termijnen waarbinnen de algemene voorwaarden worden verzonden, vraag ik me af waarom het niet mogelijk is om bij alle rechtbanken alle bij Nederlandse rechtbanken gedeponeerde algemene voorwaarden persoonlijk op te halen.

 

Wordt vervolgd…

 

Geverifieerd door MonsterInsights