Huurzittingen Amsterdam

Per 1 januari 2020 is de rechtbank Amsterdam een nieuwe procedure rijker: Huurzittingen Amsterdam. Deze procedure is een voortzetting van de pilot huurzaken die sinds februari 2018 bij deze rechtbank liep.

Pilot huurzaken

Het doel van de pilot huurzaken was om zo vroeg mogelijk een betalingsregeling te treffen en om die in een vonnis vast te leggen. Op deze manier worden de proceskosten voor de huurder beperkt, probeert men het oplopen van de huurachterstand tegen te gaan en wordt ontruiming voorkomen.

Kritische kanttekeningen

In mijn blog ‘Pilot huurzaken: de rechter procedeert mee’ van 26 mei 2018 plaatste ik enkele kritische kanttekeningen bij de pilot.

De rechter procedeert mee

Mijn voornaamste bezwaar was dat de rechter op de eerste rolzitting namens de betrokken woningbouwverenigingen optrad en daarmee komt de onafhankelijkheid van de rechter in het geding. De vraag is of dit is aangepast bij Huurzittingen Amsterdam.

Ik ben bang van niet. Bij Huurzittingen Amsterdam is er, volgens het persbericht van de Rechtspraak, een medewerker van de schuldhulpverlening aanwezig op de zitting. Onduidelijk is of deze medewerker namens de woningbouwvereniging optreedt, maar dat lijkt me niet. De taak van de schuldhulpverlening is immers om de belangen van de schuldenaar te behartigen en niet die van een schuldeiser.

Daarmee lijkt het erop dat de rechter feitelijk nog steeds optreedt als gemachtigde van de woningbouwvereniging. Maar zeker weten doe ik het niet. Dit brengt me bij mijn tweede kritische kanttekening.

Ontbreken informatie

Mijn tweede kanttekening bij de pilot was dat er op rechtspraak.nl geen informatie over de pilot is gepubliceerd. Ook over Huurzittingen Amsterdam is, behalve het eerder genoemde persbericht, niets te vinden.

Ook is niet duidelijk of deze procedure voor alle huurzaken geldt of, net als in de pilot huurzaken, enkel voor een beperkt aantal aangesloten woningcorporaties.

Conclusie

Huurzaken Amsterdam is een goed initiatief, maar zijn zeker kanttekeningen bij te plaatsen.

Het belangrijkste punt van kritiek is dat de rechter mee procedeert aan de zijde van de schuldeiser (verhuurder) en daarmee zijn onafhankelijkheid verliest.

Verder is er veel onduidelijkheid doordat er geen nadere informatie, laat staan een procesreglement voor Huurzittingen Amsterdam beschikbaar is.

Geverifieerd door MonsterInsights