Word je gedagvaard en verschijn je niet of betaal je je griffierecht niet (op tijd), dan zal de rechter verstek verlenen en een verstekvonnis uitspreken. Dit betekent niet dat je niets meer kan doen tegen het verstekvonnis. Je kan in verzet gaan.

Binnen vier weken nadat je bekend bent geworden met het verstekvonnis kan je verzet aantekenen. Dit doe je door een verzetdagvaarding te laten betekenen aan je wederpartij. Hiermee wordt de dagvaardingsprocedure heropend. Doordat de procedure heropend wordt, is het verloop hetzelfde als de dagvaardingsprocedure:

dagvaardingsprocedure

De terminologie is wel wat anders. De verzetdagvaarding geldt als conclusie van antwoord. De verzetsdagvaarding moet daarom de verweren tegen de vordering bevatten. Na de verzetsdagvaarding volgt ofwel een comparitie van partijen volgt ofwel een conclusie van antwoord in oppositie, gevolgd door een conclusie van repliek in oppositie en het eindvonnis. In schema ziet het er als volgt uit:

verzet

Geverifieerd door MonsterInsights