Op 22 juni jl. diende de minister een Nota naar aanleiding van het verslag in. Komende dinsdag 5 juli behandelt de Eerste Kamer tijdens een plenaire behandeling de vier wetsvoorstellen uit het Programma KEI. Dan zal duidelijk worden of de huidige planning (zie hieronder) wederom aangepast moet worden of dat we begin volgend jaar eindelijk een start gaan maken met digitaal procederen in civiele zaken.

Als alles goed verloopt, wordt in januari 2017 bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland begonnen met digitaal procederen in zaken met verplichte vertegenwoordiging door een advocaat. Dit geldt voor vorderingen van > € 25.000.

Niet alleen gaat er digitaal geprocedeerd worden, maar ook de procedure zelf verandert. Hoe de veranderde procedure er uit komt te zien, lees je in mijn artikel Programma KEI: de nieuwe basisprocedure onder de loep.

KEI tijdlijn mei 2016_large

Bewaren

Geverifieerd door MonsterInsights