Tijdens de Dag voor de Rechtspraak 2014 kondigde Frits Bakker, voorzitter Raad voor de Rechtspraak, aan dat wordt gestreefd naar een speciale rechtbank die grote nationale en internationale handelsconflicten in korte tijd afhandelt: het Netherlands Commercial Court (het “NCC”).

In mijn eerdere blog over het NCC schreef ik dat het op dat moment niet meer was dan een set uitgangspunten. Inmiddels zijn deze uitgangspunten uitgewerkt en is het volgende bekend.

Waarom NCC?

Kort gezegd, wil de Raad voor de Rechtspraak graag een NCC omdat (i) uit onderzoek blijkt dat er vraag naar is en (ii) dat men de vijfde positie van Nederland in de Rule of Law index wil verstevigen .

Onderdeel rechtbank Amsterdam

Het NCC wordt geen geheel nieuwe rechtbank, maar het wordt onderdeel van de rechtbank Amsterdam. Hoger beroepzaken worden ondergebracht bij het gerechtshof Amsterdam. Men verwacht dat op termijn er jaarlijks 100 zaken bij de rechtbank zullen worden aangebracht en 25 zaken in hoger beroep bij het gerechtshof.

Procestaal Engels

In Nederland is het enkel mogelijk om het Nederlands (en soms in het Fries) te procederen. Omdat de voertaal van het NCC Engels zal zijn, moet dit eerst wettelijk worden geregeld. Het streven is om het NCC op 1 januari 2017 operationeel te hebben. Dit is afhankelijk van de snelheid waarmee het wetsvoorstel door de Eerste en Tweede Kamer kan worden geloodst.

Kostenneutraal

Het NCC gaat “kostenneutraal” werken. Omdat alle kosten (inclusief de opstartkosten) in de tarieven worden verwerkt, kost het belastingbetaler geen cent. Dat is een nobel streven en ik hoop dat dit gaat lukken.

Omdat het onderdeel wordt van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam, vraag ik me af of er een aparte begroting komt. En wat gebeurt er als de kosten hoger zijn dan de inkomsten? Dit alles zal ongetwijfeld in een later stadium bekend worden gemaakt. Mocht het zover zijn, dan zal ik daar een blog aan wijden.

Geverifieerd door MonsterInsights