Op 11 september 2014 vond in het Rotterdamse WTC de Dag van de Rechtspraak 2014 plaats.

Hier maakte Frits Bakker, voorzitter Raad voor de Rechtspraak[1], bekend dat de Raad voor de Rechtspraak streeft naar een speciale rechtbank die grote handelsconflicten in korte tijd afhandelt. Deze speciale rechtbank zal Netherlands Commercial Court (‘NCC’) gaan heten.

In zijn speech zei Frits Bakker over het NCC:

[…] Ook voor een sterke extern georiënteerde handelseconomie heeft Nederland een sterke rechtspraak nodig. Die geschillen snel en deskundig oplost. Een rechtspraak die voor bedrijven reden is hun handelsgeschillen in Nederland af te wikkelen – in plaats van in Londen of Singapore. Als we dat willen, dames en heren, moeten we vandaag actie ondernemen. Onze rechters hebben veel expertise in huis. Multinationals als Gazprom, Apple en Gucci laten Nederlandse rechters al regelmatig hun oordeel geven. Maar er is meer nodig, als we economisch en juridisch aan de top willen blijven. Daarom gaat de Raad voor de rechtspraak zich inzetten voor de oprichting van een commercial court: een speciale rechtbank die grote internationale en nationale handelsgeschillen binnen een paar maanden kan afdoen. Met efficiënte, Engelstalige procedures. Harde deadlines.

Nederlandse rechters horen bij de top-vijf in de wereld. Zijn bijzonder deskundig in grote handelsgeschillen. Met sterke specialisaties zoals intellectueel eigendom, vervoersrecht en ondernemingsrecht. Rechters die de wereldhandel en de haven hier in Rotterdam als hun broekzak kennen. Hun specialiteit komt in een commercial court helemaal tot zijn recht. […]

Waarom Netherlands Commercial Court (NCC)?

Nederland is niet het eerste land in Europa dat een Commercial Court wil oprichten. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben inmiddels een Commercial Court.

Het doel van de Britten is om Londen tot het centrum van de internationale geschillenbeslechting te maken. De Raad voor de Rechtspraak wil dus gaan concurreren met de Britten. Dit is onder andere ingegeven door het feit dat het Verenigd Koninkrijk aan een opmars bezig is in de ranglijst van Global Competitiveness Report 2013/2014 van het World Economic Forum, terwijl Nederland is gedaald van plek vier (2006/2007) naar de negende plek in 2014.

Aan de stijging van de Britten ligt het actieplan Plan for growth; promoting the UK’s legal services sector (mei 2011) van de Britse overheid ten grondslag. In het rapport UK Legal Services on the International Stage: Underpinning growth and stability (maart 2013) wordt een tussenstand gegeven en daaruit blijkt dat de Britse overheid, het bedrijfsleven en de juridische sector zwaar ingezet hebben op de wereldwijde promotie van Londen als centrum van de internationale geschillenbeslechting met de internationale campagne Unlocking Disputes.

De Raad voor de Rechtspraak wil de Nederlandse positie versterken en de afdaling in de ranglijsten een halt toe roepen. Daarnaast is een goedwerkend rechtssysteem medebepalend voor de welvaart van een land. Frits Bakker hierover tijdens de Dag van de Rechtspraak:

Zoals slechte rechtspraak de Italianen jaarlijks 1 procent groei kost – volgens Draghi – is ons BNP jaarlijks 1,2 procent hoger – puur omdat onze rechters betrouwbaar zijn en onze procedures relatief kort.

Taak NCC

Het NCC zal dus een speciale rechtbank worden voor de beslechting van nationale en internationale handelsgeschillen met grote financiële belangen. Door de strakke regie – weinig uitstelmogelijkheden voor partijen en de rechter – en gespecialiseerde rechters kunnen korte doorlooptijden gerealiseerd worden.

Een belangrijk speerpunt is de beslechting van internationale handelsgeschillen. Daarom zal ook de mogelijkheid worden geboden om in het Engels te procederen. Gezien de aanwezigheid in Den Haag van vele internationale rechtbanken en organisaties – waaronder het Internationaal Strafhof –, lijkt Den Haag de aangewezen vestigingsplaats voor het NCC.

Opvallend is dat het voornemen dat NCC kostendekkende griffierechten zal gaan hanteren, zodat ze zichzelf kan financieren. Dit zal de drempel om het NCC in te schakelen mogelijk hoger maken. Ten opzichte van ‘Londen’ zou dit de concurrentiepositie van het NCC kunnen verslechteren.

Hoe nu verder?

Het voornemen om het NCC op te richten is er dus. Het betreft vooralsnog een set uitgangspunten. De Raad voor de Rechtspraak wil deze de komende tijd in samenspraak met de advocatuur, het bedrijfsleven en de politiek gaan uitwerken.

Het is mooi initiatief. Maar Nederland heeft een achterstand in te lopen, omdat de Britten als sinds 2011 druk doende zijn om Londen als middelpunt van de internationale geschillenbeslechting op de kaart te zetten. Om het NCC tot een succes te maken, is steun (waaronder internationale promotie) van de overheid, het bedrijfsleven en de juridische sector een vereiste. Hopelijk zijn deze partijen bereid om deze uitdaging aan te gaan.

Wordt vervolgd…

 

============

[1] De Raad voor de Rechtspraak is onderdeel van de rechterlijke macht, maar spreekt zelf geen recht. De algemene taak van de Raad is te bevorderen dat de gerechten hun werk – rechtspreken – goed kunnen doen. Dit doet zij door onder andere de belangen van de gerechten bij de politiek en het (lands)bestuur, in het bijzonder de minister van Veiligheid en Justitie te behartigen.

Persoonlijke noot: dank aan de Raad voor de Rechtspraak voor het verstrekken van de benodigde gegevens.

Geverifieerd door MonsterInsights