In een eerder blog konden jullie mijn artikel Derdenbeslag en de verschuldigdheid van wettelijke rente lezen.

Dit artikel gaat over de uitspraak Staalduinen/Tiethoff q.q. uit 2012. In deze uitspraak heeft de Hoge Raad meer duidelijkheid gegeven over de vraag wanneer de derdebeslagene wettelijke rente verschuldigd is.

De gevolgen hiervan kunnen voor de derdebeslagene verstrekkend (lees: zeer kostbaar) zijn. Daarmee is het voor de praktijk uiterst relevant. Des te meer reden om de voorwaarden en de gevaren in kaart te brengen. Dat geschiedt aan de hand van de begrippen wettelijke rente en verzuim.

Met medewering van BRNK is er nu een handig schema dat je kan gebruiken om te kijken of en wanneer de derdebeslagene rente verschuldigd is.

De Bloggende Advocaat derdenbeslag schema

Mocht bovenstaand schema je niet duidelijk zijn, dan verwijs ik je graag naar het artikel. Daar schets ik de achtergronden en relevante juridische regels.

Geverifieerd door MonsterInsights