Mijn artikel over ´Derdenbeslag en de verschuldigdheid van wettelijke rente´ verscheen recent in het Tijdschrift voor de Procespraktijk (TvPP).

Het artikel handelt over de uitspraak Staalduinen/Tiethoff.[1] In deze uitspraak heeft de Hoge Raad meer duidelijkheid gegeven over de vraag wanneer de derdebeslagene wettelijke rente verschuldigd is. De gevolgen hiervan kunnen voor de derdebeslagene verstrekkend (lees: zeer kostbaar) zijn. Daarmee is het voor de praktijk uiterst relevant. Des te meer reden om de voorwaarden en de gevaren in kaart te brengen. Dat geschiedt aan de hand van de begrippen wettelijke rente en verzuim.

Het artikel kan je hier downloaden.

Citeertitel: J.M. Veldhuis, “Derdenbeslag en de verschuldigdheid van wettelijke rente″, TvPP 2013-2, p. 47-50.

 


[1] HR 13 april 2012, NJ 2012, 445 m.nt. A.I.M. van Mierlo (Staalduinen/Tiethoff q.q.).

Geverifieerd door MonsterInsights