In mijn blog van 29 september jl. meldde ik dat de rechtbank Limburg het gebruik van de fax per vandaag (1 oktober 2015) in de ban zal doen. En gisteren besteedde het Advocatenblad aandacht aan deze ontwikkeling.

Vandaag blijkt dat de rechtbank Limburg terugkeert op haar schreden.

In een nieuwsbericht van vanochtend meldt de rechtbank Limburg:

Fax- en emailverkeer afdeling Privaatrecht

Limburg , 1-10-2015

In augustus jl. heeft de afdeling Privaatrecht van de rechtbank Limburg een protocol opgesteld voor het e-mailverkeer met deze afdeling. Hierin stond vermeld dat de fax twee maanden na invoering van dit protocol buiten gebruik zou worden gesteld.

Gelet op het procesreglement blijft de afdeling Privaatrecht zowel fax als e-mail hanteren voor het elektronische berichtenverkeer tussen rechtbank, ketenpartners, repeatplayers en procespartijen. De fax verdwijnt dus niet per 1 oktober 2015.

De reden voor de rechtbank Limburg om haar – voor de Rechtspraak vernieuwende – beleid te wijzigen, is dat er geen grondslag is voor indiening per e-mail. Althans zo lees ik het. Als dat het geval is, dan is het vreemd dat de mogelijkheid van indiening per e-mail blijft bestaan.

Overigens juich ik het toe dat processtukken (ook) per e-mail kunnen worden ingediend (ook al moet je ze nog per post nasturen). Met de invoering van het digitaal procederen (hopelijk in 2016) wordt alles formeel geregeld, maar wat mij betreft kiezen alle rechtbanken voor ‘Limburgse indieningsmethode’.

Geverifieerd door MonsterInsights