Kunnen we fax binnenkort bij het huisvuil zetten of moeten we die blijven koesteren?

In dit blog de resultaten van mijn onderzoekje bij welke gerechtelijke instantie(s) je processtukken per e-mail kunt indienen.

Dit blog is op 7 en 9 oktober 2015 geüpdated.

De Rechtspraak staat, net als de advocatuur, niet te boek als vooruitstrevend. Dat is niet vreemd, omdat het tot voor kort zelfs niet mogelijk was om iets naar een gerechtshof te faxen. Dat dit nu wel mag, hebben we te danken aan de Hoge Raad.

We mogen dus faxen. Bij de kantonrechters en sector civiel mocht dat al langer, maar vervolgens stagneerde de innovatie. Al is dat is niet helemaal waar, want soms mag je je verhinderdata per e-mail doorgeven.

Rechtbank Limburg

Maar processtukken digitaal indienen, was een stap te ver. Tot voor kort. Want per 1 augustus jl. is het bij de rechtbank Limburg mogelijk om processtukken per e-mail in te dienen. Tot 1 oktober 2015 zijn de faxmachines nog in gebruik.

Het digitaal indienen van processtukken geldt enkel voor de Teams ‘Burgerlijk Recht’ en ‘Familie & Jeugd’. Maar let op, als je iets per e-mail aan de rechtbank Maastricht verstuurd, moet je – net als bij indiening per fax het geval is – nog wel een hard copy nasturen.

De precieze regels voor het indienen per e-mail zijn vastgelegd in het Protocol e-mailverkeer afdeling privaatrecht rechtbank Limburg, Teams Burgerlijk Recht en Familie & Jeugd uit juli 2015.

Overige rechtbanken

Bij de rechtbanken Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Noord-Nederland en Oost-Brabant is indiening van processtukken per e-mail (in plaats van per fax) niet mogelijk.

De andere rechtbanken, te weten de rechtbanken Noord-Holland, Overijssel, Midden-Nederland, Gelderland en Zeeland-West-Brabant hebben wel één of meerdere e-mailadressen op hun website staan, maar ook faxnummers. Niet vermeld is of processtukken ook per e-mail kunnen worden ingediend. Ik vrees dat bij deze rechtbanken de normale regeling geldt en dat indiening per e-mail niet mogelijk is.

UPDATE 7 + 9 oktober 2015: bij de rechtbank Overijssel worden beslagrekesten en processtukken die per e-mail worden ingediend in behandeling genomen. Ook hier geldt dat de processtukken nog wel per post moeten worden nagezonden. Het enige praktische probleem is dat de daarvoor bestemde e-mailadressen (locatie Almelo: handelsrol.rb-ove.almelo@rechtspraak.nl en locatie Zwolle: handelsrol.rb-ove.zwolle@rechtspraak.nl) niet op rechtspraak.nl staan. Vanaf 8 oktober 2015 staan deze e-mailadressen vermeld op rechtspraak.nl.

Bij de rechtbank Noord-Holland kunnen stukken incidenteel en alleen na overleg met de griffie per e-mail worden als de fax van de rechtbank niet werkt:

Gerechtshoven

Nederland heeft vier gerechtshoven: Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden, Den Haag en ‘s-Hertogenbosch. Bij geen van de gerechtshoven kan je mailen over je zaak, laat staan dat je processtukken per e-mail kan indienen. Gezien het feit dat de Hoge Raad er aan te pas diende te komen om de mogelijkheid van indiening per fax mogelijk te maken, is dat niet verbazingwekkend.

Hoge Raad

Op de website van de Hoge Raad staat een e-mailadres, maar die is niet voor veel dingen bestemd:

“U kunt dit mailadres niet gebruiken voor het indienen van cassatieverzoeken, klachten volgens art. 13a RO en de klachtenregelingen Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad, voor het toezenden van processtukken of het stellen van vragen over uw (lopende) juridische procedures. Ook kan de Hoge Raad geen juridisch advies bieden. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.”

Conclusie

Het is opvallend te zien dat tot op heden bij slechts één twee van de 11 rechtbanken processtukken per e-mail kunnen worden ingediend. Of de andere rechtbanken, de gerechtshoven en de Hoge Raad ook plannen hebben om dit mogelijk te maken, weet ik niet. Wellicht dat sommige zullen wachten tot de invoering van het digitaal procederen (hopelijk juli 2016). Of het processtuk nu per fax of per e-mail wordt ingediend, je moet alsnog een hard copy aan de rechtbank te sturen. Dit laatste geldt niet voor beslagrekesten.

Vooralsnog koester ik de fax nog.

 

Geverifieerd door MonsterInsights