Gisteren zag ik op rechtspraak.nl het volgende in een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2014:576)

schorsing in vonnis

Niet eerder had ik gezien dat de schorsing van een advocaat op een vonnis was vermeld. Dit verbaasde me des te meer, aangezien recent een streep is gezet door het experiment van de Amsterdamse Raad van Discipline om geschorste of geschrapte advocaten met naam en toenaam op tuchtrecht.nl te zetten (“Digitale schandpaal neergehaald”).

Via Twitter bracht ik (@jmveldhuis) dit onder de aandacht van de Nederlandse Orde van Advocaten (@advocatenorde) en De Rechtspraak (@rechtspraakNL). De Rechtspraak berichtte vanochtend via Twitter “Hof Arnhem heeft arrest ingetrokken. Zij kijken nu of vermelding per abuis is toegevoegd.” en dat ze er nog op terugkomen. Het vonnis is dus offline gehaald.

De voorlopige reactie van de Nederlandse Orde van Advocaten is vanmiddag geplaatst op een besloten LinkedIn groep. Niet iedereen kan deze reactie dus lezen en daarom zal ik deze hieronder weergeven:

Reactie Orde op publicatie schorsing op vonnis

De Orde is gisteravond door mr. Jeroen Veldhuis via Twitter gewezen op een openbaar vonnis van de rechtbank in Arnhem, waarop naast de naam van de advocaat ook zijn geschorste status is vermeld. Na contact met de Raad voor de rechtspraak kunnen wij hierover het volgende melden:
De Orde is op grond van artikel 8 van Advocatenwet verplicht om de gegevens van advocaten te registreren op het tableau. Daarbij hoort ook of de advocaat op dat moment bevoegd is om als advocaat op te treden. Wanneer een advocaat geschorst is, mag hij niet als advocaat optreden en bijvoorbeeld ook geen proceshandelingen verrichten. De Orde registreert de gegevens van de advocaten in haar registratiesysteem BAR en deze gegevens zijn ook toegankelijk voor de raad voor de rechtspraak (Rvdr) en de raad voor rechtsbijstand (RvR). Er bestaan ook koppelingen tussen BAR en de interne systemen van Rvdr en RvR. Overigens hebben de Rvdr en RvR geen inzage in alle tuchtrechtelijke gegevens. Het betreft hier uitsluitend schorsingen en schrappingen.
Het is echter niet gebruikelijk dat deze informatie ook publiekelijk op een uitspraak of vonnis wordt vermeld. De Rvdr zoekt momenteel uit waarom dat in deze zaak wel is gedaan. In afwachting van duidelijkheid hierover heeft de Rvdr de betreffende uitspraak off line gehaald. Zodra er meer feiten bekend zijn, zullen wij deze in dit forum vermelden.

Het lijkt erop dat er sprake is van een vergissing. Maar dan rijst de vraag, waarom dat nu opeens gebeurt? Betreft het alleen de rechtbank Gelderland? En ik kan me voorstellen dat er meerdere advocaten onbedoeld aan de digitale schandpaal zijn genageld. Wordt vervolgd…

 

UPDATE 28 maart 2014

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (@Hof_Arn_Leeuw) heeft via Twitter gereageerd. De reactie luidt als volgt:

Schorsing vd advocaat is in arrest vermeld omdat dat procesrechtelijk relevant is. Conform anonimiseringsrichtlijn zijn de namen van professionele partijen in de publicatie van dat arrest niet geanonimiseerd. In dit bijzondere geval is het echter beter om de naam vd geschorste advocaat in publicatie wel te anonimiseren. Deze publicatie heeft immers niet tot doel om een tuchtrechtelijke beslissing te openbaren. De publicatie wordt aangepast.

De schorsing is procesrechtelijk relevant, omdat het een vonnis in een procesrechtelijk incident betrof. De schorsing loopt dus tijdens de procedure.

Het resultaat was: ECLI_NL_GHARL_2014_576, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.135.

Inmiddels is de uitspraak geanonimiseerd en weer online te vinden: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2014:576.

 

 

Geverifieerd door MonsterInsights