Gerechtshof Amsterdam start prepilot KEI

Gerechtshof Amsterdam start prepilot KEI

Naast de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland is ook het gerechtshof Amsterdam, afdeling civiel recht en belastingrecht begonnen met een prepilot digitaal procederen. Dit om ervaring op te doen met het digitaal procederen.

De pilot voor digitaal procederen in hoger beroep (de fase civiel 2.0) staat momenteel gepland voor komend najaar (zie tijdlijn versie november 2016).

De prepilot heeft een beperkte omvang. Er zullen slechts enkele zaken worden geselecteerd voor digitaal procederen. De behandelend advocaten van die zaken zullen een verzoek krijgen van het gerechtshof om mee te werken aan het digitaal procederen. Deelname is aan deze prepilot geschiedt op vrijwillige basis. Bij de start van de pilot (najaar 2017) is digitaal procederen wel verplicht.

Het digitaal procederen ziet niet alleen op het digitaal indienen van de processtukken, maar de procedure volgt de regels van het nieuwe procesrecht. Dit betekent onder andere dat er andere (strengere) termijnen gelden. Voor deze zaken geldt het Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI.

Gerechtshof Amsterdam start prepilot KEI

5 juli 2016: dag van de waarheid voor KEI

Op 22 juni jl. diende de minister een Nota naar aanleiding van het verslag in. Komende dinsdag 5 juli behandelt de Eerste Kamer tijdens een plenaire behandeling de vier wetsvoorstellen uit het Programma KEI. Dan zal duidelijk worden of de huidige planning (zie hieronder) wederom aangepast moet worden of dat we begin volgend jaar eindelijk een start gaan maken met digitaal procederen in civiele zaken.

Als alles goed verloopt, wordt in januari 2017 bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland begonnen met digitaal procederen in zaken met verplichte vertegenwoordiging door een advocaat. Dit geldt voor vorderingen van > € 25.000.

Niet alleen gaat er digitaal geprocedeerd worden, maar ook de procedure zelf verandert. Hoe de veranderde procedure er uit komt te zien, lees je in mijn artikel Programma KEI: de nieuwe basisprocedure onder de loep.

KEI tijdlijn mei 2016_large

Bewaren

%d bloggers liken dit: