Algemene voorwaarden opvragen

Algemene voorwaarden opvragen

Algemene voorwaarden. De meeste ondernemingen maken er gebruik van. Dit blog gaat niet over wat algemene voorwaarden zijn, maar over het opvragen van algemene voorwaarden bij de Nederlandse rechtbanken.

Opvragen algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kunnen worden gedeponeerd en worden opgevraagd bij de Kamer van Koophandel en bij de rechtbank waar ze zijn gedeponeerd. Het opvragen van algemene voorwaarden die zijn geponeerd bij de Kamer van Koophandel kost € 15,00.

Bij de elf Nederlandse rechtbanken geldt geen eenduidig tarief en er blijkt ook geen eenduidige handelwijze te zijn. Bij sommige rechtbanken is het opvragen van algemene voorwaarden gratis, soms kan je algemene voorwaarden meteen ophalen bij de centrale balie en de levertijd verschilt ook bijna per rechtbank. Wat wel eenduidig is, is dat het overal schriftelijk kan worden opgevraagd. Hieronder een overzicht van de kosten en werkwijze per rechtbank.

 

Oplossing

Waarom deze diversiteit aan tarieven en werkwijzen? Het is toch veel praktischer en handiger om één uniforme landelijke regeling te hebben over het opvragen van algemene voorwaarden bij de Nederlandse rechtbanken?

Via Twitter vroeg ik waarom ze niet één landelijk tarief gaan invoeren en dat gaan ze intern bespreken.

Het meest klantvriendelijk is natuurlijk dat je algemene voorwaarden bij één centraal loket kan opvragen. Opvragen moet je naar mijn mening digitaal, per post of fax kunnen doen. Gezien de soms erg lange termijnen waarbinnen de algemene voorwaarden worden verzonden, vraag ik me af waarom het niet mogelijk is om bij alle rechtbanken alle bij Nederlandse rechtbanken gedeponeerde algemene voorwaarden persoonlijk op te halen.

 

Wordt vervolgd…

 

Handelsnaam: wanneer heb je een goede handelsnaam?

Handelsnaam: wanneer heb je een goede handelsnaam?

De handelsnaam is een naam waaronder een onderneming wordt gedreven, aldus de Handelsnaamwet.

Je hebt pas een recht op een handelsnaam als je actief met je onderneming onder die handelsnaam aan het rechtsverkeer deelneemt. Een veel voorkomend misverstand is dat je het recht op je handelsnaam krijgt door de handelsnaam in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Vereisten

Aan een handelsnaam worden weinig eisen gesteld, maar met de volgende regels moet je wel rekening houden.

Zo is het verboden om een handelsnaam te voeren die in strijd met de waarheid aanduidt dat de onderneming geheel of gedeeltelijk aan een ander zou toebehoren. Ook is het niet toegestaan om een handelsnaam te voeren die verwarring bij het publiek kan wekken of die een onjuiste rechtsvorm (zoals B.V. of V.O.F.) aangeeft.

Voor advocaten is het niet toegestaan om het woord ‘Advocaten’ in de naam te voeren als je een eenmanskantoor hebt. De achterliggende gedachte van hiervan is dat je anders een onjuiste indruk geeft van de onderneming. De cliënt krijgt de indruk zijn zaak uit handen te geven aan een kantoor met meerdere advocaten, terwijl het kantoor maar uit één advocaat bestaat. In dat geval zie je vaak dat het kantoor X Advocatuur heet.

Is er verwarringsgevaar, dan moet de jongere handelsnaam wijken voor de oudere handelsnaam. Hierbij zijn van belang de branche(s) waarin de ondernemingen werkzaam zijn en in welk deel van Nederland men actief is. Een voorbeeld: Taartenwinkel Jansen in Appelscha en Taartenwinkel Jansen in Middelburg zullen niet snel in elkaars vaarwater zitten. Maar is het werkgebied van één of beiden heel Nederland dan is dat anders. Niet vereist is dat er ook daadwerkelijk verwarring is. Bepalend is dat er gevaar voor verwarring bestaat.

Een ander probleem dat kan rijzen, is dat de handelsnaam een ouder merk van ander bevat. In dat geval kan de ander eisen dat je je handelsnaam wijzigt. Dit geldt ook als er slechts een kleine afwijking is met het merk van de ander. Voorwaarde is wel dat het merk van de ander eerder is ingeschreven en eerder is gebruikt dan dat jij jouw handelsnaam gebruikt.

Conclusie

Voordat je een onderneming (eenmanszaak, VOF, etc) begint, is het raadzaam om onderzoek te doen naar de handelsnaam die je wilt gaan gebruiken. Is er iemand met eenzelfde handelsnaam of eenzelfde merk, dan is onder andere van belang wat voor diensten of producten de aanbiedt en wat het werkgebied van de ander is.

Doe je vooraf geen onderzoek, dan kan je dat later veel kostbaar (juridisch) ‘gedoe’ opleveren en het zou zelfs kunnen dat je veel geld in energie hebt gestoken in een handelsnaam die je niet meer mag gebruiken.

Op www.kvk.nl kan je zoeken op handelsnamen en op www.boip.int kan je zoeken naar merknamen.

%d bloggers liken dit: