In voorbereiding op de lancering van de Netherlands Commercial Court (‘NCC’) is de Rechtspraak bezig met het opstellen van het procesreglement. Dit reglement beschrijft de werkwijze van de NCC: de procedures en termijnen, het aanbrengen van zaken, het indienen van stukken en het oproepen van getuigen.

Aansluiten bij praktijk

De Rechtspraak wil dat het procesreglement van de NCC optimaal aansluit bij de praktijk en de inbreng van advocaten is daarbij van grote waarde. Daarom worden advocaten uitgenodigd deel te nemen aan een consultatiebijeenkomst rond het procesreglement van de NCC.

Praktische informatie

De consultatiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 6 juli 2017 vanaf 15:30 uur, bij het gerechtshof Amsterdam aan het IJdok 20 te Amsterdam. Aansluitend is er vanaf 17:15 uur een borrel.
Aanmelden voor de bijeenkomst is mogelijk door een e-mail te sturen naar: ncc@rechtspraak.nl. Het concept-procesreglement wordt na aanmelding toegezonden.

Bron: rechtspraak.nl

Geverifieerd door MonsterInsights