In 2015 startte de rechtbank Amsterdam met de pilot ‘Gericht-op-Oplossing’ (‘GOO’). Het bereiken van een voor partijen duurzame oplossing is de achterliggende gedachte van deze alternatieve procedure. Dit gebeurt onder begeleiding van een rechter. Dit betekent wel dat de procespartijen, net als bij mediation, bereid moeten zijn om constructief mee te werken aan een duurzame oplossing.

Geen mediation

Toch is de GOO-behandeling geen mediation. De meest in het oog springende verschillen zijn dat de rechter een oordeel zal moeten geven als partijen geen schikking bereiken en dat de rechter een voorlopig oordeel kan geven om de onderhandelingen vlot te trekken. De rechter mag, in tegenstelling tot een mediator, ook niet met één van beide partijen gaan praten buiten aanwezigheid van de andere partij. De rechter is verder gebonden aan het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

De procedure

Een partij moet een procedure via de regels van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en de rolreglementen aanhangig maken. Nadat de wederpartij verweer heeft gevoerd, wordt gekeken of een procedure zich leent voor de GOO-behandeling in plaats van een comparitie. Partijen kunnen in hun processtuk aangeven dat zij een GOO-behandeling wensen, maar tot op heden maken partijen hiervan weinig gebruik.[1]

Bij de beoordeling of een zaak geschikt is, wordt onder andere gekeken naar de vraag of partijen na de procedure nog met elkaar verder moeten. Is een zaak geschikt, dan zal de rechtbank (de advocaten van) partijen benaderen om te bezien of partijen hiertoe bereid zijn.[2] Is dat het geval, dan plant de rechtbank een zitting waarvoor drie uur wordt uitgetrokken.

De GOO-behandeling bestaat uit de volgende fasen:

  1. Inventarisatie bekendheid doel GOO-behandeling bij partijen
  2. Pleidooi (10 minuten per advocaat)
  3. Rechter stelt vragen
  4. Schorsen zitting zodat partijen zich kunnen voorbereiden op volgende fase
  5. Rechter vraagt naar de beleving van partijen en onderzoekt de achterliggende belangen van partijen
  6. Na inventarisatie zet de griffier de belangen op een flip-over
  7. Onderhandelingsfase (op de gang of onder begeleiding rechter)
  8. Schikking getroffen: schikking vastleggen in proces-verbaal, of
  9. Geen schikking: proces-verbaal opmaken n.a.v. fase 3 en zaak naar de rol verwijzen voor vonnis[3]

Handleiding

Om partijen (en hun advocaten) te helpen om zich goed voor te bereiden, stelde de rechtbank Amsterdam een handleiding voor GOO-behandeling op.

Evaluatie

De GOO-behandeling wordt eind 2016 geëvalueerd en dan wordt duidelijk of de GOO-behandeling een blijvertje is en of andere rechtbanken deze ook gaan invoeren.

Mr Eva Meillo prijs

De GOO-behandeling was één van de drie genomineerden voor de Eva Meilloprijs 2015. Deze projectprijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een project van de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie dat de verbondenheid met de samenleving aantoont.[4]

Klik hier voor meer informatie over de Mr Eva Meillo prijs.

 

=====

[1] L. Smeets, Update GOO, Amsterdams Baliebulletin, nieuwsbrief 19 mei 2016, http://www.baliebulletin.nl/nieuwsbrief-inzake-goo/.

[2] Haase c.s., Rechtbank Amsterdam heeft een nieuwe kortlopende procedure, de GOO-behandeling, Tijdschrift voor Letselschade in de Rechtspraktijk, 2015-4, p.39.

[3] Deze fasen zijn ontleend aan Haase c.s., Rechtbank Amsterdam heeft een nieuwe kortlopende procedure, de GOO-behandeling, Tijdschrift voor Letselschade in de Rechtspraktijk, 2015-4, p. 40-41.

[4] http://adrinstituut.nl/nl/artikel/259/goo-procedure-van-de-rechtbank-amsterdam-genomineerd-voor-ev?iframe=true