Het is weer niet gelukt om een deadline te halen met als gevolg een verder uitstel van KEI. Afgelopen februari publiceerde de Rechtspraak een aangepaste tijdlijn KEI met als uitgangspunt dat de nieuwe wetgeving voor 1 april 2016 in het Staatsblad zou worden gepubliceerd. Dit had dus uiterlijk gisteren (31 maart 2016) moet gebeuren.

Gezien de vragen die in de Eerste Kamer zijn gesteld, is het misschien niet verwonderlijk dat deze deadline niet is gehaald. Maar het is wel opvallend dat ook in dit grote IT-project bij de overheid de planning telkens weer te ambitieus blijkt en de invoering telkens wordt uitgesteld. Het is nu wachten op een nieuwe planning en een nieuwe tijdlijn KEI.

Voor de actuele stand van zaken van het wetsvoorstellen KEI verwijs ik naar de website van de Eerste Kamer.

 

 

Geverifieerd door MonsterInsights