“Door mijn BKR-registratie kan ik geen hypotheek krijgen.”

Het BKR (Bureau Kredietregistratie) in Tiel. Iedereen kent het van naam. De associatie van de meeste mensen is een negatieve, zoals blijkt uit bovenstaande citaat.

Maar dit ligt genuanceerder en in dit blog leg ik uit wat het doel en nut van het BKR is.

Doel van het BKR

Het BKR bestaat sinds 1965 en het BKR is een onafhankelijke stichting. Het doel van het BKR is tweeledig.

Het eerste doel van BKR is het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening. Onderdeel daarvan is het behoeden van consumenten voor overkreditering en andere financiële problemen (problematische schuldsituaties).

Daarnaast levert BKR voor haar zakelijke klanten een bijdrage aan het beperken van de financiële risico’s bij kredietverlening en aan het voorkomen en bestrijden van misbruik en fraude.[1]

Twee soorten registratie

Er zijn twee types registraties. De registratie van het krediet zelf en de registratie van achterstanden, betalingsregelingen en het opzeggen van het krediet. Deze laatste categorie wordt de ‘negatieve registratie’ genoemd.

Banken en kredietverleners zijn verplicht aangesloten bij het BKR en zij moeten elk krediet registreren. Het heeft dan ook geen zin om tegen de registratie van een krediet bezwaar te maken. Het verwijderen van een krediet schaadt het algemeen belang, namelijk het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening.

Ontstaan er betalingsproblemen dan kan je een negatieve registratie krijgen. De volgende negatieve registraties zijn mogelijk:

A achterstandsmelding; deze krijg je als je een achterstand van enkele maanden hebt
H herstelmelding; de achterstand is ingelopen en je bent weer bij met je betalingen
1 er is een betalingsregeling getroffen na een achterstand
2 het krediet is opgeëist door de kredietverstrekker en je moet de restantschuld in één keer betalen
3 de schuld is afgeboekt of kwijtgescholden. Is de schuld kwijt gescholden dan is een einddatum vermeld
4 de kredietverstrekker kan je gedurende langere tijd niet bereiken
5 er is een preventieve betalingsregeling getroffen voor een hypotheek

Overigens betekent niet elke negatieve registratie dat je per definitie geen hypotheek meer kan krijgen. Als je een verzoek tot verwijdering indient, zal de kredietverstrekker een belangenafweging moeten maken tussen jouw belang en het hiervoor geschetste algemeen belang van een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening. De kredietverstrekker kan dus niet volstaan met het enkel controleren of de registratie volgens de regels is geschied.

Een negatieve registratie komt niet als donderslag bij heldere hemel. De kredietverstrekker moet voorafgaand aan de registratie een brief sturen met de mededeling dat een negatieve registratie zal worden gedaan, als er niet binnen een bepaalde termijn betaald wordt. Dit noemt men de ‘vooraankondiging’. Met andere woorden, je kan een negatieve registratie voorkomen door alsnog te betalen.

Hoe lang blijft een negatieve registratie zichtbaar?

Een negatieve registratie bij BKR blijft in principe gehandhaafd gedurende vijf jaar na de datum dat de schuld of achterstand is voldaan. Behalve code 5; deze wordt verwijderd als de regeling eindigt.

Ben je van mening dat voor jou een uitzondering moet worden gemaakt op deze termijn, dan kan je bij je kredietverstrekker een gemotiveerd verzoek indienen om je negatieve registratie te verwijderen. In een volgend blog zal ik dit bespreken.

Benieuwd welke registraties je hebt? Je kan tegen vergoeding een overzicht opvragen bij het BKR.

 

=====

[1] Algemeen Reglement CKI 2014, inleiding, p. 3.

Geverifieerd door MonsterInsights