Per 1 juli 2015 wordt het mogelijk om bekendmakingen van bijvoorbeeld een openbaar betekende dagvaarding digitaal te publiceren.[1]

Momenteel gebeurt dit nog door het plaatsen van een advertentie in een landelijk of regionaal dagblad.[2]

Door digitale publicatie hoopt men personen zonder vaste woon- of verblijfplaats beter te kunnen bereiken dan nu gebeurt met de advertentie in een landelijk dagblad. De aanleiding is dat, kort gezegd, steeds minder huishoudens een krantenabonnement hebben en dat steeds meer huishoudens een internettoegang hebben. Daarnaast is een elektronische publicatie meer geschikt voor blinden, slechtzienden en een leeshandicap.[3] Ook kan een digitale publicatie gedurende langere tijd geraadpleegd worden in plaats van een advertentie in een dagblad van een bepaalde datum.

Voor een advertentie in een landelijk dagblad moet al snel € 200 worden betaald, terwijl de kosten van publicatie in de Staatscourant naar verwachting een stuk lager zullen liggen.

De Staatscourant is een digitale uitgave van de Nederlandse regering. De digitale publicatie zal plaatsvinden in de Staatscourant op het adres zoek.officielebekendmakingen.nl.

Omdat de Staatscourant weinig bekendheid geniet bij het grote publiek en met name bij mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, zal een publiciteitscampagne worden gestart. Het doel van deze campagne zal zijn mensen bewust maken van en vertrouwd te maken met het feit dat de Staatscourant the place to be is voor de publicatie van deurwaardersexploten.

In dit kader zullen onder andere nieuwsberichten op overheidssites worden geplaatst en via social media account van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zal naar deze nieuwsberichten worden verwezen. Het Twitteraccount van dit ministerie (@minv_j) heeft op 1 mei 2015 ruim 10.700 volgers. Dus of dit echt zoden aan de dijk zal zetten, is nog maar de vraag. Om het bewustzijn binnen de doelgroep te vergroten, is naar mijn mening een grote uitdaging.

 

=====

[1] Wetsvoorstel 33 956.

[2] Artikel 54 Rv.

[3] Memorie van Toelichting wetsvoorstel 33 956, p. 2.

Geverifieerd door MonsterInsights