art 430 RvTot 30 april 2013 stond bovenaan de grosse van een vonnis, dwangbevel en notariële akte “In naam der Koningin” en sinds Koning Willem Alexander de scepter zwaait, staat er op een grosse “In naam des Konings”.

Waarschijnlijk verandert dit jaar dit opschrift. De reden: modernisering.

Op grossen van vonnissen en dwangbevelen staat de term “In naam des Konings”. Dit maakt dat het vonnis of dwangbevel ten uitvoer kan worden gelegd door een gerechtsdeurwaarder. Als de grosse betekend is aan de debiteur, kan de deurwaarder bijvoorbeeld beslag op de bankrekening van de debiteur leggen.

Van sommige notariële akten kan de notaris een grosse afgeven en de notaris zal de akte dan voorzien van de term “In naam des Konings”. Meer informatie over de grosse van een notariële akte lees je hier.

In Staatsblad 2014, 541 van 15 december 2014 werd bekend gemaakt dat:

De onderdelen van de Verzamelwet die nog niet in werking treden, betreffen bepalingen die wijziging aanbrengen in voorschriften met betrekking tot de aanhef van dwangbevelen, grossen, vonnissen en andere documenten die een executoriale titel verschaffen. Deze onderdelen strekken ertoe de archaïsche aanhef «In naam des Konings» of in «In naam der Koningin» die voor de desbetreffende documenten is voorgeschreven, te wijzigen in een hedendaags equivalent («In naam van de Koning»). 

De modernisering is dus enkel taalkundig. Dit heeft geen gevolgen voor vonnissen, dwangbevelen en notariële aktes met de huidige aanhef. Deze kunnen gewoon worden geëxecuteerd en hoeven niet te worden voorzien van een nieuwe stempel. Dat zou ook niet logisch zijn en het zou leiden tot een onnodige belasting van het justitieel apparaat.

De reden dat de wijziging niet per direct is ingevoerd, is dat de mensen in het veld – rechters, gerechtsdeurwaarders en notarissen – de gelegenheid moeten hebben om hun computersysteem aan te passen en om nieuwe stempels aan te schaffen. De oude stempels zijn namelijk niet meer bruikbaar vanaf het moment dat de wijziging in werking treedt.

Geverifieerd door MonsterInsights