In het Advocatenblad dat vorige week donderdag bij alle advocaten in Nederland op de mat plofte, staat in de rubriek ‘Opfrissen’ een artikel van mijn hand.

Deze rubriek heeft als insteek – de naam zegt het al – het opfrissen van juridische kwesties die zijn weggezakt.

Het artikel heeft als titel ‘Cumulatie in het burgerlijk procesrecht’.

Het Nederlandse burgerlijk procesrecht kent meerdere vormen van samenvoeging van rechtsvorderingen. In dit artikel staan centraal de objectieve cumulatie en de subjectieve cumulatie. Besproken worden de voorwaarden waaraan beide vormen van samenvoeging moeten voldoen en wat de gevolgen zijn voor het al dan niet kunnen instellen van hoger beroep.

Je kan het artikel hier downloaden.

Citeertitel: J.M. Veldhuis, “Cumulatie in het burgerlijk procesrecht”, Adv.bl. 2014-4, p. 47.

Geverifieerd door MonsterInsights