Afgelopen week zijn in een omvangrijke operatie alle Landelijke Jurisprudentienummer (LJN) van de uitspraken op www.rechtspraak.nl omgezet naar European Case Law Indentifier (ECLI).

ECLI is een Europese standaard voor het uniek nummeren van rechterlijke uitspraken. De standaard is eind 2010 vastgesteld door de Raad van Ministers van de Europese Unie.

ECLI is altijd op dezelfde manier opgebouwd: ECLI:landcode:gerechtscode:jaar:nummer. De landcode van Nederland is ‘NL’ en de lijst met Nederlandse gerechtscodes vind je hier.

Helaas had de omzetten naar ECLI tot het onvoorziene en ongewenst gevolg dat de links naar uitspraken op debloggendeadvocaat.nl niet meer werkten. Inmiddels is dat euvel verholpen en de links werken weer.

De Rechtspraak adviseert desondanks om de manier van linken aan te passen en dat zal ik de komende tijd ook gaan doen. Het kan dus gebeuren dat een bepaalde link naar een uitspraak tijdelijk niet werkt.

Voor degene die zelf ook wel eens linkt naar uitspraken geldt dat de Rechtspraak adviseert om de volgende verwijzing te hanteren: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=, gevolgd door het ECLI-nummer. Bijvoorbeeld: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:1.

Naast de invoering van ECLI, is de zoekfunctie van rechtspraak.nl per 28 juni 2013 aangepast. De veranderingen zijn:

  • de conclusie van de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad wordt apart gepubliceerd;
  • ook niet gepubliceerde uitspraken krijgen een ECLI. Deze niet-gepubliceerde uitspraken worden in het zoekresultaat getoond als uitsluitend op datum of instantie wordt gezocht;
  • de zoektermen worden geel weergegeven in de uitspraak;
  • gemarkeerde zoektermen kunnen doorlinken naar regelgeving;
  • de indeling van de rechtsgebieden is aangepast per 28 juni 2013. Zoek je op een ‘nieuw’ rechtsgebied, dan vind je enkel uitspraken die na 28 juni 2013 zijn gepubliceerd;
  • je moet zoeken op de naam van de rechterlijke instantie die het heeft sinds de Herziening Gerechtelijke Kaart.

(bron: rechtspraak.nl)

 

Geverifieerd door MonsterInsights