Eerder deze maand verscheen er een artikel van mijn hand in het tijdschrift Beslag en Executie in de Rechtspraktijk.

Dit tijdschrift licht door middel van verdiepende en oplossingsgerichte artikelen actuele ontwikkelingen binnen het rechtsgebied Burgerlijk procesrecht, specifiek Beslag- en Executierecht toe. Daarnaast geeft het een overzicht van ontwikkelingen met betrekking tot (nieuwe) wet- en regelgeving, jurisprudentie, literatuur en beleid, aldus de voornoemde website.

Het artikel heeft als titel Wilsrechten in de executiefase: hoe ver kan de executant gaan?

In de praktijk worden dagelijks wilsrechten van de beslagdebiteur tegen diens wil door een executant uitgeoefend, onder andere door het leggen van executoriaal bankbeslag. Maar hoever reikt deze bevoegdheid van de executant? Sommige auteurs menen dat de mogelijkheden van de executant zich beperken tot de situaties die expliciet in de wet zijn geregeld. In dit artikel zal ik nagaan of deze enge benadering de juiste benadering is of dat de rechtspraktijk zich kan verheugen op een ruimere benadering.  Lees het volledige artikel hier.

Citeertitel: J.M. Veldhuis,”Wilsrechten in de executiefase: hoe ver kan de executant gaan?”, BER 2012, nr. 5, p. 20-23.

 

 

 

Geverifieerd door MonsterInsights