In de praktijk gebeurt het vaak dat beide contractspartijen hun algemene voorwaarden van toepassing verklaren, bijvoorbeeld de één in de offerte en de ander in de acceptatiebrief. Welke algemene voorwaarden gelden dan? Dit vraagstuk wordt de battle of forms genoemd.

Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen een overeenkomst tussen Nederlandse partijen en een internationale overeenkomst.

Nederland

Als aanbod en aanvaarding verwijzen naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt aan de tweede verwijzing geen werking toe, tenzij in de aanvaarding de toepasselijkheid van de in de offerte aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen. Dit wordt de first shot-regel genoemd.

In de praktijk gaat het vaak bij mis het vereiste dat de eerste algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand moeten worden gewezen. Het enkel van toepassing verklaren van je eigen voorwaarden is niet afdoende. Zelfs niet als in die algemene voorwaarden staat dat zij exclusief van toepassing zijn. Ook het opnemen van de zin ‘tevens van toepassing zijn de inkoopvoorwaarden van X B.V.” volstaat niet. De algemene voorwaarden van de ander moeten echt uitdrukkelijk worden verworpen.

Internationaal

Bij internationale koopovereenkomsten geldt vaak het Weens Koopverdrag en dit verdrag zorgt voor veel verwarring.

Het Weens Koopverdrag geeft namelijk geen expliciete regeling over de battle of forms. Dit heeft tot gevolg dat in verschillende landen verschillende regels gelden over de vraag welke algemene voorwaarden gelden.

Uit de jurisprudentie en de literatuur komt naar voren dat er twee stelsels gehanteerd worden:

(i)   geen van beide algemene voorwaarden gelden volledig, maar enkel de bepalingen die met elkaar overeenstemmen (knock out-regel). Dit stelsel wordt                 gehanteerd in onder andere Duitsland, België, Frankrijk en Oostenrijk;

(ii)  de algemene voorwaarden waarnaar het laatst wordt verwezen gelden (last shot-regel). Dit stelsel wordt gehanteerd in Engeland en Schotland.

Wel is duidelijk dat Nederlandse aanpak, de first shot-regel, niet geldt.

Om onzekerheid zoveel mogelijk te voorkomen, is het raadzaam om de wederpartij te verzoeken om jouw algemene voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en hem hiervoor te laten tekenen, bijvoorbeeld door dit op te nemen in de offerte en/of de (raam)overeenkomst. Hetzelfde geldt omgekeerd: wijs de algemene voorwaarden van de ander uitdrukkelijk van de hand.

Geverifieerd door MonsterInsights