De verklaring voor recht toegelicht

De verklaring voor recht toegelicht

De verklaring voor recht is een vordering, waarbij de eiser vordert dat de rechter een bepaalde rechtsverhouding tussen de procespartijen vaststelt.[1] Een voorbeeld hiervan is dat Piet vordert dat de rechter voor recht verklaart dat Abe aansprakelijk is voor de door...
Geverifieerd door MonsterInsights