Wettelijke vertragingsrente verhoogd

Wettelijke vertragingsrente verhoogd

Per 1 januari 2023 is de wettelijke vertragingsrente verhoogd van 2% naar 4%.[1]

Wat is de wettelijke vertragingsrente?

De wettelijke vertragingsrente is de schadevergoeding die verschuldigd is wegens de vertraging in de voldoening van een geldsom, aldus artikel 6:119 lid 1 BW.

Voordat de wettelijke rente is verschuldigd, moet de schuldenaar eerst in verzuim zijn. Wat verzuim is en hoe iemand in verzuim raakt, lees je in mijn blog Verzuim.

Telkens na een jaar (lees: periode van 12 maanden) wordt het bedrag waarover de wettelijke vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Dit betekent dat na 12 maanden de wettelijke rente wordt berekend over het onbetaald gelaten bedrag en de rente van de voorafgaande 12 maanden.

Andere soorten rente

Naast de wettelijke vertragingsrente bestaat de wettelijke handelsrente en de contractuele rente. De wettelijke handelsrente geldt, kort gezegd, voor handelstransacties tussen professionele partijen. De wettelijke handelsrente is geregeld in artikel 6:119a BW en bedraagt momenteel 10,5% per jaar.

De contractuele rente is het rentepercentage die partijen afspreken in een overeenkomst of in algemene voorwaarden. Partijen kunnen in beginsel zelf afspreken hoe hoog deze rente zal zijn

Nieuw rentepercentage

Per 1 januari 2023 is de wettelijke vertragingsrente verhoogd van 2% naar 4% per jaar. Dit is de eerste wijziging sinds 1 januari 2015. Toen werd deze rente verlaagd van 3% naar 2% per jaar.

De historische ontwikkeling van de wettelijke vertragingsrente zie je in onderstaande tabel.

Ingangsdatum Percentage
1 januari 1934 5 %
1 maart 1971 9 %
1 november 1972 8 %
1 mei 1974 10 %
1 april 1976 8 %
1 januari 1979 10 %
1 april 1980 12 %
1 januari 1983 9 %
1 april 1987 8 %
1 januari 1990 10 %
1 juli 1990 11 %
1 januari 1992 12 %
1 juli 1993 10 %
1 januari 1994 9 %
1 januari 1995 8 %
1 januari 1996 7 %
1 juli 1996 5 %
1 januari 1998 6 %
1 januari 1999 6 %
1 januari 2000 6 %
1 januari 2001 8 %
1 januari 2002 7 %
1 augustus 2003 5 %
1 februari 2004 4 %
1 januari 2007 6 %
1 juli 2009 4 %
1 januari 2010 3%
1 juli 2011 4 %
1 juli 2012 3 %
1 januari 2015 2 %
1 januari 2023 4 %
Tarieven wettelijke vertragingsrente

[1] Stb. 2022, 520.

%d bloggers liken dit: