Algemene voorwaarden opvragen voortaan gratis!

Algemene voorwaarden opvragen voortaan gratis!

In een eerder blog constateerde ik dat er bij de elf Nederlandse rechtbanken geen eenduidig tarief wordt gehanteerd en ook blijkt er geen eenduidige handelwijze te zijn.

Het lijkt me veel praktischer en handiger om één uniforme landelijke regeling te hebben over het opvragen van algemene voorwaarden bij de Nederlandse rechtbanken.

Dit legde ik voor aan de Rechtspraak en het het landelijk overleg van civiele en kantonrechters (het LOVCK&T (=toezicht)) achtte dit ook ongewenst en er is besloten om de kosten voor het opvragen van de algemene voorwaarden landelijk vast te stellen op nihil. Op Rechtspraak.nl is dit ook al aangepast.

Het is mooi dat het opvragen gratis wordt bij alle rechtbanken. Rest nog de te volgen procedure om algemene voorwaarden op te vragen. Op dit moment is nog onduidelijk is of de Rechtspraak de aanvraagprocedure ook gaat uniformeren. Wordt vervolgd…

Algemene voorwaarden opvragen: een update

Algemene voorwaarden opvragen: een update

In een eerder blog constateerde ik dat er bij de elf Nederlandse rechtbanken geen eenduidig tarief wordt gehanteerd en ook blijkt er geen eenduidige handelwijze te zijn.

In mijn eerdere blog vroeg ik me af waarom deze diversiteit aan tarieven en werkwijzen bestond. Het is immers toch veel praktischer en handiger om één uniforme landelijke regeling te hebben over het opvragen van algemene voorwaarden bij de Nederlandse rechtbanken?

Inmiddels staat dit onderwerp op de agenda van de Rechtspraak en wordt gekeken of er één landelijke werkwijze kan worden geïntroduceerd. Hoe deze werkwijze eruit komt te zien, is nog niet bekend. Later dit jaar zal het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (‘LOVCK’) een beslissing nemen en hopelijk is voor het eind van het jaar duidelijk wat de oplossing zal zijn.

Het spreekt voor zich dat ik jullie op de hoogte hou.

UPDATE: 6 November 2017

Algemene voorwaarden opvragen: een update

Algemene voorwaarden opvragen

Algemene voorwaarden. De meeste ondernemingen maken er gebruik van. Dit blog gaat niet over wat algemene voorwaarden zijn, maar over het opvragen van algemene voorwaarden bij de Nederlandse rechtbanken.

Opvragen algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kunnen worden gedeponeerd en worden opgevraagd bij de Kamer van Koophandel en bij de rechtbank waar ze zijn gedeponeerd. Het opvragen van algemene voorwaarden die zijn geponeerd bij de Kamer van Koophandel kost € 15,00.

Bij de elf Nederlandse rechtbanken geldt geen eenduidig tarief en er blijkt ook geen eenduidige handelwijze te zijn. Bij sommige rechtbanken is het opvragen van algemene voorwaarden gratis, soms kan je algemene voorwaarden meteen ophalen bij de centrale balie en de levertijd verschilt ook bijna per rechtbank. Wat wel eenduidig is, is dat het overal schriftelijk kan worden opgevraagd. Hieronder een overzicht van de kosten en werkwijze per rechtbank.

 

Oplossing

Waarom deze diversiteit aan tarieven en werkwijzen? Het is toch veel praktischer en handiger om één uniforme landelijke regeling te hebben over het opvragen van algemene voorwaarden bij de Nederlandse rechtbanken?

Via Twitter vroeg ik waarom ze niet één landelijk tarief gaan invoeren en dat gaan ze intern bespreken.

Het meest klantvriendelijk is natuurlijk dat je algemene voorwaarden bij één centraal loket kan opvragen. Opvragen moet je naar mijn mening digitaal, per post of fax kunnen doen. Gezien de soms erg lange termijnen waarbinnen de algemene voorwaarden worden verzonden, vraag ik me af waarom het niet mogelijk is om bij alle rechtbanken alle bij Nederlandse rechtbanken gedeponeerde algemene voorwaarden persoonlijk op te halen.

 

Wordt vervolgd…

 

%d bloggers liken dit: