De nieuwe gedragsregels voor advocaten hadden afgelopen week gepresenteerd moeten worden. Dit had moeten gebeuren tijdens een speciale bijeenkomst die vooraf ging aan de feestelijke afsluiting van het 13e lustrumjaar op donderdag 7 december jl.

Het is de commissie Loorbach niet gelukt om de gedragsregels op tijd af te hebben, maar de zaal Diligentia in Den Haag was al geboekt en daarom werden op 7 december de concept gedragsregels besproken en toegelicht.

Naar verwachting zullen de nieuwe gedragsregels eind januari 2018 worden vastgesteld en op 1 maart 2018 of op 1 april 2018 in werking treden. Wordt vervolgd.