Op 1 november jl. trad alweer een nieuwe beslagsyllabus in werking, terwijl de vorige versie op 1 augustus jl. in werking trad.

De beslagsyllabus bevat de eisen waaraan een verzoek om conservatoir beslag te mogen leggen, moet voldoen om ervoor te zorgen dat de voorzieningenrechter voldoende geïnformeerd wordt. Ontbreekt bepaalde informatie, dan kan de voorzieningenrechter verzoeker de gelegenheid geven om de ontbrekende informatie alsnog te verstrekken. Daarnaast staan in de beslagsyllabus ‘best practises’ voor in bepaalde gevallen te nemen beslissingen.

De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn:

  • p. 7 onder 2 is tekstueel aangepast;
  • p. 39 ‘de bevoegdheid bij belag op schepen’ is aangepast.

Ten opzichte van de vorige versie nieuw opgenomen tekst wordt in roze weergegeven en de geschrapte tekst wordt in een kleiner lettertype in groen weergegeven in de beslagsyllabus.

De beslagsyllabus, versie november 2017 kan je hier downloaden.